Skip to content

ÚJABB PÁLYÁZAT A KKV SZEKTOR SZÁMÁRA

A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: GINOP-4.1.5-22

Energetikai besorolás

2022. április 20-tól lehet pályázni a GINOP-4.1.5-22 Energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatásra a hazai kkv szektornak. A pályázat keretein belül a támogatható projektek összköltségének maximum 90%-áig érhető el támogatás minimum 75 millió Ft, maximum 500 millió Ft értékben.

A felhívás keretében nyújtott támogatás visszatérítendő és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatásnak minősül. A felhívás 4.4.2.5 fejezetében foglaltak részben vagy teljes mértékben történő teljesítése esetén, a visszatérítendő támogatás részben vagy egészben vissza nem térítendő támogatássá módosulhat.

A támogatási kérelmek benyújtása 2022. április 20. 9.00 órától 2022. május 3. 12.00 óráig lehetséges.

Támogatási mértéke: minimum 75 millió Ft, maximum 500 millió Ft. 
A támogatás intenzitása maximálisan 90%
Előleg kérdése: a kötelező előleg mértéke mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a, de legfeljebb 500 millió Ft. Az előleg kedvezményezett általi igénylése a támogatói döntés kézhezvételétől – Támogatói okirat hatályba lépésétől- számított 90 napon belül kötelező.

Az összköltség maximum 90%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT), a támogatott projekt megfelelő teljesítése (projekt megvalósítási időszak) az előre meghatározott eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá (VNT).

A projekt területi korlátozása: országosan elérhető, kivéve a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:
I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése3
II. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése
III. Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

 

ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

B) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:
I. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre
II. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából
III. Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához
IV. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre

C) Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése

 

KIK PÁLYÁZHATNAK

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások

a) amelyek rendelkeznek legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;
b) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

 

A tájékoztatás nem teljes körű! Kérjük, hogy a pályázati feltételekről olvassa el a hivatalos tájékoztatást.