GINOP-4.1.4-19 MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNÁLATÁT, ENERGIAHATÉKONYSÁG NÖVELÉSÉT CÉLZÓ ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA

Energetikai besorolás

2019. november 11-től 2021. június 30. 10 óráig lehet pályázni a „Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása” című felhívásra.

MEGJELENT A „MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNÁLATÁT, ENERGIAHATÉKONYSÁG NÖVELÉSÉT CÉLZÓ ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA” CÍMŰ FELHÍVÁS.

A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: GINOP-4.1.4-19

A felhívás hozzájárul a megújuló energiaforrások felhasználására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás formájában.

Az előző pályázathoz (GINOP-4.1.3-19) képest kiszélesítették a támogatást igénybe vehető vállalkozások, valamint a támogatható tevékenységek körét.

A TÁMOGATÁS CÉLJA:

 • a primer energiafelhasználás csökkentése
 • a megújuló energiaforrás-felhasználás növelése
 • az üvegházhatást okozó gázkibocsátás csökkentése

A támogatási programra rendelkezésre álló keretösszege 55,6 milliárd Ft, amelyre  2021. június 30-ig lehet pályázni.

FONTOS TUDNIVALÓK:

 • A vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1,6 millió Ft, maximum 100 millió Ft, mértéke maximum az összes elszámolható költség 55%-a

 • Támogatási előleg: 25%, de legfeljebb 25 millió Ft

 • Napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladhatja meg:
  15 kWp – 50 kWp névleges teljesítményig a 337.000 Ft/kWp értéket,
  50kWp névleges teljesítmény felett pedig a 300.000 Ft/kWp értéket
  (a felette lévő költség önerőből fedezhető)

 • Kizárólag napelemes rendszer telepítésére irányuló kérelem esetében nem elvárás az épület energiahatékonysági besorolásának javítása.

 • A napelemes rendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre

 • A termelési adatokhoz való távoli hozzáférést és távfelügyeletet biztosítani kell

 • A megvalósítás helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

 • A saját tulajdonú ingatlanok mellett a résztulajdonban lévő, illetve bérelt ingatlanokra is igényelhető a támogatás, amennyiben az ingatlan hasznosítása nem lakás/lakhatás célú.

 • Az igénylő telephelyenként, illetve fióktelepenként 1-1 támogatási kérelmet nyújthat be, azaz egy támogatást igénylő egyszerre több támogatási kérelmet is benyújthat.

 • Olyan épület(ek) korszerűsítéséhez igényelhető a támogatás, melyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 1 év időtartamban használatban álltak, a használatot pedig ugyanerre az időszakra fűtési célú energiaszámláival, és/vagy áramszámláival igazolni kell

MIRE LEHET PÁLYÁZNI?

    Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:

 • Napkollektoros rendszer telepítése
 • Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése
 • Napelemes rendszer telepítése
 • Hőszivattyús rendszerek telepítése

    Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:

 • Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása
 • Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése

KIK PÁLYÁZHATNAK

 • mikro-, kis és középvállalkozások
  – rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel
  – Minimum 1 (teljes munkaidős) főt foglalkoztattak a lezárt, teljes üzleti évben
 • gazdálkodási forma szerint: egyéni vállalkozó, szövetkezet, Kft., Rt., Kkt., Bt., nonprofit társaságok és külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • jogi forma szerint: kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok
 • nemtámogathatók a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek

A tájékoztatás nem teljes körű! Kérjük, hogy a pályázati feltételekről olvassa el a hivatalos tájékoztatást, ami itt található: Megnézem